• VIEN
  • CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÂM PHÁT - 488/23 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

DỊCH VỤ

HOTLINE: 0987.133.719 -  0976.187.014 - 0973.187.014

Ngày 21/11/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản số 6204/TCĐBVN-ATGT về việc cắm biển hạn chế tải trọng cầu trên tuyến QL.1 thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Theo đó, xét đề nghị của Cục Quản lý đường bộ III tại Tờ trình số 397/TTr-CQLĐBIII ngày 21/11/2014 về việc cắm đổi lại biển hạn chế tải trọng cầu theo Quy chuẩn 41:2012/BGTVT trên tuyến QL.1 thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, Tổng cục ĐBVN chấp thuận việc cắm đổi lại biển hạn chế tải trọng cầu theo Quy chuẩn đối với 41 cầu trên tuyến QL.1 thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. 

Thời gian thực hiện xong trước ngày 28/11/2014. 

Cục Quản lý đường bộ III triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục ĐBVN. 

(Nguồn Tổng cục ĐBVN)